www.4321gayrimenkul.com 29 Mart 2023 Çarşamba  
ANASAYFA |  HAKKIMIZDA  |  EKİBİMİZ  |  KAMPANYALAR  |  ÖNERİLERİNİZ   |  SOSYAL PROJELER   |  İLETİŞİM  
  Hızlı ARA
  KAYITLI PORTFÖYLER
Zekeriyaköy BuketKüme Evleri Satılık Villa 1
Kartal Rahmanlar_Atalar Satılık GirişKatı 1
Beykoz Konakları Satılık C-Tipi Villa 1

Ofisimize ait toplam 0 kiralık ve 3 satılık portföy bulunmaktadır.
 HAVA DURUMU

TOKAT

  DÖVİZ KURU
 EURO 20.6467 20.6839
 USD 19.0839 19.1183
  BANKA KREDİLERİ

  ANKET
Web Site'mizi Nereden Duydunuz ?
Afiş / Cam Posterleri
Referans
El İlanları - Flyers
İnternet Arama Motorları
Gazete / Dergi İlanları
 
 HABER

KİRACI HAKLARI HAKKINDA BİLMEDİKLERİNİZ

Gayrimenkul kiralama işlemlerinde kira kontratına imza atan mülk sahibi ve kiracının yasal hakları 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu kapsamında düzenlenen haklardan oluşuyor.Peki sizler,hangi hak ve yükümlülüklere sahipsiniz biliyormusunuz?
KİRA KONTRATI
Mülk sahibinin kiralanan mülkün kullanımı vaya da kullanımına ilaveten mülkten faydalanmasını kiracıya devretmeyi,kiracının da bu durumla birlikte önceden belirlenen kira bedelini eksiksiz ödemeyi kabul ettiği sözleşmedir.Kontratı imzalayan mülk sahibi ve kiracı kira kontratında bulunan maddeleri eksiksiz yerine getirmelidir.
-Kira kontratı belirli ve belirli olmayan süreler için yapılabilir.Kararlaştırılan sürenin geçmesiyle herhangi bir bildirim olmaksızın sona eren kontrat belirli süreyi kapsar.Süre belirtilmemiş kontratlar belirli olmayan bir süre için yapılmış sayılıyor.Bu süre zarfında kiracıların güncelleştirilen hakları neler bir göz atalım.
KİRACI HAKLARI
-Ev sahibi kira kontratının süresi dolmadan kiracıyı evden çıkaramaz.Kontrat süresi bitimine bir ay kala ev sahibi,kiracısına ihtarname çekmediği sürece,söz konusu kontrat kendiliğinden yenilenir ve süresiz kontrat niteliğine sahip olur.
-Kiracı kiraya verenden kiralanandaki ayıbın uygun bir sürede giderilmesini isteyebilir.Bu sürede ayıp giderilmezse kiracı ayıbı kiraya veren hesabına gidertebilir ve ve yaptığı masrafı kira bedelinden düşebilir.Ayrıca kiracı kiralananın ayıpsız bir benzeri ile değiştirilmesini isteyebilir.
-Kiracı kiraya verenden ayıpların giderilmesini kira bedelinden ayıpla orantılı bir indirim yapılmasını ya da zararının giderilmesini isteyebilir.
-Kiracı,kirayı verene zarar verecek bir değişikliğe yol açmamak koşuluyla,kiralananı tamamen veya kısmen başkasına kiraya verebileceği gibi,kullanım hakkını da başkasına devredebilir.
-Kiracı,kiraladığı evden yeteri yararlanamazsa yani evin sorunları varsa kontrat süresinin dolmasını beklemeden haklı gerekçesini bildirerek evden çıkabilir.
-Evin demirbaş niteliği taşıyan bölümleriyle ilgili tadilatların bedelini ev sahibi karşılar.Ancak kendi zevk doğrultusunda yapacağı değişikliklerden kiracı sorumludur.
-Kiracının apartman yönetiminde sorumluluğu olmasa da ev sahibinin kendisine vekaletname vermesi halinde apartman yöneticisi dahi olabilir.
-Kiracı kiraladığı evden çıkarken eve bir zarar vermemiş ve evi aidığı gibi bırakmışsa depozitosunu alma hakkına sahiptir.Kontrat imzalanırken kiraya verenin aldığı bı depozitonun 3 aylık kira bedelinden yüksek olmaması gerekir.
-Kanun gereğince depozito banka aracılığıyla tahsil edilir.Güvence olarak belirlenen depozito bedeli kiracı,kiraya verenin onayı olmaksızın çekilmemek üzere,vadeli bir tasarruf hesabına yatırır.Banka iki tarafın rızasıyla bu parayı geri verebilir.Kiraya veren kontratın sona ermesini izleyen üç ayda kiracıya karşı bir dava açtığını icra ya da iflas yoluyla takibe giriştiğini bankaya yazılı olarak bildirmediği takdirde banka kiracının isteği üzerine güvenceyi geri vermekle yükümlüdür.Aksi durumda kiraya verenin zararı,depozitodan düşer.
-KİRACI EVİ KİRALADIĞI ZAMANKİ ŞEKLİNDE TESLİM ETMEK ZORUNDA OLSA DA KULLANIMINDAN DOLAYI OLUŞAN ESKİME VE YIPRANMALARDAN SORUMLU TUTULAMAZ.
-Ayrıca kiralanan mülkte özenli bir şekilde ve komşularına saygı da kira sözleşmesinin fesh edilmesine gerek kalmadan sürecin sonlanmasını sağlar.
-Kentsel dönüşüm sebebiyle evden tahliye durumlarında kiracı devletten iki aylık kira yardımı alma hakkına sahiptir.
KİRACI YÜKÜMLÜLÜKLERİ
-Yasalar kapsamında kiracıların yükümlülükleri arasında yer alan en kesin ve temel kriter kira bedelini düzenli olarak ödenmesidir.
-Kira kontratı üzerinde kira ödeme tarihi belirtilmemiş veya söz konusu mülkün bulunduğu bölgeye özel bir uygulama söz konusu değilse kira ödeme tarihi her ayın sonu olarak belirlenir.
-Kiracı kira tutarını yada ödemesinden sorumlu olduğu diğer tüm kalemleri ödememesi halinde ev sahibi yada kiraya veren taraf kimse kira sözleşmesini fesh etme hakkına sahiptir.
-Kira sözleşmesini kısmen veya tamamen değiştirmek kiraya verenin yazılı izniyle mümkündür.
EV SAHİBİNİN HAKLARI
-Kiraya veren kiralananı kararlaştırılan tarihte,kontratta amaçlanan kullanıma elverişli bir durumda teslim etmek ve kontrat süresince bu durumda bulundurmakla yükümlüdür.Bu hüküm kiracı aleyhine değiştirilemez.
-Ev sahibi kiracıya ilişkin herhangi bir olumsuz durumun söz konusu olması halinde ihtarname çekebilir.
-Kiraya veren bazı haklı nedenlerin olması halinde kiracısına tahliye davası açabilir.Kiranın ödenmemesi ev sahibi veya birinci dereceden yakınlarının o mülke ihtiyacı olması,kiracının eve taşındıktan sonra tahliye taahhüdünü imzalamış olması,evde zorunlu olarak bir tadilat yapılması veya kiraya konu olan evin başka birine satılmış olması ve yeni ev sahibinin bu eve ihtiyacı olması...(Evin yeni sahibi,kontrat bitmeden kiracıyı çıkartamaz,dava açmak için ise 6 ay beklemesi gerekir.).
-Kiraya veren kiracıya site veya apartman aidatını ödememesi,komşuluk ilişkilerine önem vermemesi ve kontratta yazan herhangi bir maddeye riayet etmemesi gibi durumlarda ihtar çekebilir.
-Kiraya veren içeride kiracı olsa da kiralanan mülkte yenilik ve değişiklikler yapabilir.Bu süre içerisinde kiraya veren,kiracının menfaatlerini gözetmekle yükümlüdür.
-Ev sahibi kira bedeline dair kira tespit davası açabilir.Buna konu olan evin değerinde bir artış olması gereklidir.

16 Şubat 2016 Salı

 HABER RESİMLERİ

 DİĞER TÜM HABERLER
 
  web tasarım ve web yazılım | emlak web sitesi Copyright © 2015 4321 Gayrimenkul